Pneumo­noultra­micro­scopic­silico­volcano­conio­sis succeeded electro­photo­micro­graphically.

Ηλεκτρο­εγκεφαλο­γράφημα είναι η κατα­γραφή της ηλεκτρικής δραστη­ριό­τητας του εγκε­φάλου.